'Girişimcilikte Riskler ve Pazar Analizi Programı'

'Girişimcilikte Riskler ve Pazar Analizi Programı'

Genç MÜSİAD olarak düzenlediğimiz ‘Girişimcilikte Riskler ve Pazarlama Analizi' konulu programımızın konuğu Atlı Global Kurucusu Dr. Altay Atlı'ydı. Atlı, Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmelerin başarısı büyük ölçüde karşı karşıya kaldıkları riskleri yönetebilmelerine bağlı olduğunu belirten Atlı, söz konusu süreçte başarılı olan kuruluşların, yönetim ve finans yapılarında gerekli düzenlemeleri yaparak, yeni oluşan şartlara uyum sağlaması gerektiğine değinmiştir. Bu sürecin anahtarı konumunda olan risk yönetimi, işletmelerin riskleri dikkatli yönetmelerine ortam hazırlayarak, karşı karşıya kalabilecekleri gereksiz kayıpları engellemelerini sağlamayı amaçlamalarını gerektiğini belirtmiştir.

Bu çalışmada böylesine önemli olan risk yönetimi konusu ana hatlarıyla ele alınmasının ve risk yönetiminin asıl amacının, ilkeleri, yararları, unsurları, risk yönetimi seviyeleri ve sosyal risk yönetimi gibi konular değerlendirilmesi gerektiğine değinen Atlı, global düzey de Risk analizi konusunda uluslararası ilişkiler de dış ekonominin önemini risk ve getiri denkleminin farklı ülkelerde yatırım yapılırken riskin yüksek alındığı takdir de getirinin de yüksek olacağını belirtmiştir. Çin ile Amerika arasındaki ekonomik faaliyetlere değinen Atlı, Global düzeyde Risk Analizi konusunda riskler arttıkça kazancın arttığına değindi. Dünya'nın hızlı değiştiğine değinen Atlı, bu durumun doğru adımlarla zorlukların nasıl fırsata çevrilebileceğine değindi. Firmaların risk analizlerini düzenli ve iyi bir şekilde yapmaları halinde risklerin arttığı bu dönemde bunların fırsata çevrilmesi konusunda bilgilerini aktardı.

Programımız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Sayın Atlı'ya plaket takdimi ile sona erdi.

 


2 Mart 2020 Pazartesi

PROJELERİMİZ

GENÇ MÜSİAD olarak gerçekleştirdiğimiz projelerimiz

GENÇ MÜSİAD BLOG

İş dünyası, girişimcilik, bilişim ve eğitim alanlarında genç kalemler fikirlerini ve analizlerini GENÇ MÜSİAD BLOG sayfalarında sizlere sunmaktadır.