Genç MÜSİAD, geleceğin işadamlarını ve MÜSİAD üyelerini yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini gençlerle paylaşmak amacıyla MÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 2002 yılında kuruldu. MÜSİAD bünyesinde genç, inançlı, erdemli, liyakatli, kararlı ve heyecanlı bir grup genç tarafından başlatılan Genç MÜSİAD çalışmaları, hızla ülkemize yayılmakta ve bugün 3000 üyesiyle Türkiye ve dünya çapında faaliyetlerini sürdürmektedir.

2002 yılında kurulan Genç MÜSİAD bugün Türkiye’de 44, Yurtdışında 13 temsilcisi ile ülke ekonomisine sosyo-külterel yapısına faydalı olabilme gayreti ile ülke gençleri için faaliyet göstermektedir.

Genç MÜSİAD özetle, işbirliği yanında, güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıkan; toplumun kültür değerlerine, ticaret ahlâkına bağlı ve saygılı; çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip; ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen; meslekî birikimi ve çağdaş donanımıyla, işadamı ya da üst seviyede yönetici olma istidadı taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformudur.

Hedefimiz;

Millî ve mânevi değerlerimiz ışığında, evrensel gelişmeleri de dikkate alarak, Türk gençliğinin donanım ve kalitesini yükseltmek,

Görevimiz;

“Yüksek ahlâk ve yüksek teknoloji” anlayışıyla, 25 yıllık MÜSİAD tecrübesinden edindiği birikimi genç girişimci ve yöneticilere aktarmak, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü geliştirerek, gençliğin sosyal ve ekonomik düzeyini yükseltip, geleneğe bağlı genç ve şuurlu bakışı ortaya çıkarmaktır.

 

KİMLER ÜYE OLABİLİR?

* 18 ile 30 yaş arasında,

* Genç girişimci-yönetici kabiliyetine sahip,

* Güzel ahlâk sahibi; toplum değerlerine saygılı ve yeniliğe açık,

* Yüz kızartıcı bir suç işlememiş,

* Derneğimizin kuruluş gayesini, tüzük ve değerlerini benimsemiş ve kabul etmiş,

* En az bir Genç MÜSİAD üyesi ile beraber, bir MÜSİAD üyesinin veya iki MÜSİAD

üyesinin referansını alan,

* Üyelik için dernek tarafından belirlenecek yıllık aidat miktarını ödemiş olan,

 

Genç MÜSİAD NELER YAPAR?

– Tecrübe paylaşım konferansları,

– Genç girişimcilere yönelik eğitimler ve kongre çalışmaları (Müşteri İlişkileri Yönetimi,

Markalaşma Eğitimi, Yetenek Yönetimi Eğitimi, Zaman Yönetimi Eğitimi, Motivasyon,

Toplantı Yönetimi Eğitimi, Hedef Koyma, Proaktif ve Stratejik Yönetim Eğitimi, Yenilikçilik ve Küresel Rekabet Eğitimi, Ulusal Genç Girişimcilik Kongresi vb.),

– İş ahlâkı seminerleri,

– Sektörel çalışmalar (Eğitimler, fuar çalışmaları, zirveler, bültenler, araştırma raporları),

– Ekonomi çalışmaları (Yıl Sonu Ekonomi Değerlendirme Paneli, MÜSİAD ekonomi

raporlarının takip ve değerlendirmesi, küresel ve ekonomik gelişmelerin takip ve değerlendirmesi),

– Anadolu’daki üyelerimizin nabzını tutmak ve ortak çalışma zemini oluşturmak için yapılan çalışmalar
(Genel Değerlendirme toplantıları, Sektörel istişare zirveleri, şube ziyaretleri vb.)

– Ulusal ve uluslararası gençlik örgütleriyle işbirliği,

– Yurt içi ve yurt dışı fuar, iş forumu ve ticari gezilere katılım,

– Üyeler arası ticareti teşvik çalışmaları (Sektörel Üye Rehberi, ortaklık kültürünün geliştirilmesine yönelik eğitim ve aktiviteler),

– Dış politika seminerleri (Enerji politikaları, siyasi, kültürel değerlendirmeler),

– Üniversitelerde Panel ve Programlar,

– Türkiye’de staj kültürünün yerleşmesi için proje ve faaliyetlerin desteklenmesi,

– Yayın çalışmaları (Genç MÜSİAD Akademi Dergisi, Genç MÜSİAD internet sitesi),

– Sosyal etkinlikler (Doğa ve kültür gezileri, çeşitli aktiviteler).,

 

BİRİMLERİMİZ;

 • Sektör Kurulları Komisyonu
 • Teşkilatlanma Birimi
 • Üye Kabul Komisyonu
 • Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyonu
 • Eğitim ve Sosyal Faaliyetler Birimi
 •  Dış İlişkiler Birimi
 • Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu
 • Basın Medya ve İletişim Birimi
 • Ekonomik Araştırmalar Yayın ve Projeler Birimi
 • Kurumsal İlişkiler Birimi
 • Girişimcilik Birimi