24 ÇOK GEÇ

24 Çok Geç Nedir?

24 Çok Geç Nedir?

Genç MÜSİAD olarak yapmış olduğumuz "24 ÇOK GEÇ" adlı projemiz kapsamında, üniversitede okuyan nitelikli öğrencileri staj imkânları sunabilmek için çalışma yürütmekteyiz.

 

Aşağıda projemizin detayları mevcuttur. Sizlerden bünyenizde stajyer alımı için bizlere imkân sağlamınız hususunda destek talep etmekteyiz. Projemize dâhil olmak isteyen siz kıymetli üyelerimizin dönüşlerinizi bekler, hayırlı çalışmalar dileriz.

Projenin Açıklanması;

Üniversite öğrencileri mezun olduklarında ciddi bir uyum sorunu yaşıyor. Bunun sebebi sadece eğitime yani teorik bilgiye ağırlık vermeleridir. Pratik konusunda oldukça deneyimsizler. Yetersiz ve ilgisiz staj sebebi ile iş öğrenmeden mezun oluyorlar. Ayrıca iş deneyimleri, bilgileri, pratikleri olmadığından stajyer konumunda işe başlıyorlar. Tabi maaş talep ederek. İşverenler ise tecrübeli çalışan bulma konusunda sıkıntı yaşıyor ve iş pratiği olmadığından yeni mezun istemiyor. Böylelikle öğretimde yavaşlama olduğu gibi işsizlik oranında da artma yaşanıyor. İşe iki taraf açısından da sorun olan bu durumu ortadan kaldırmak için Genç MÜSİAD'ın hayata geçireceği bir proje; 24 Çok Geç! 

 

Projenin felsefesi, 24 Çok Geç adıyla kurulacak internet sitesine özellikle üniversite öğrencilerinin başvuruları alınacak, bu başvurular değerlendirilip uygun olanlar Genç MÜSİAD üyesi iş yerlerine stajyer öğrencilerin yerleştirilmesi sağlanacak ve üç aylık yaz dönemi ve okul dönemi olarak iki şekilde gerçekleştirilecek stajlar ile öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte kullanmaları sağlanacaktır. Bizler biliyoruz ki; iş, meslek çalışılarak öğrenilir. Böylece hem üniversiteyi bitirdiklerinde nitelikli bir şekilde hayata atılacak olan gençler hem de kendi yetiştirdikleri çalışanları, stajyerleri, çalıştırma imkânı olacak olan işverenler olacak.

 

Ayrıca Genç MÜSİAD daha geniş çevrelerce tanınıp, daha büyük bir aile olma imkânı sağlayacak. Ülke açısından faydası da özetle; nitelikli çalışan ve hızlı - kaliteli üretim ile ileriye taşınacak.


Projenin Faydaları; 

Öğrenci açısından;

 • Alanını tanıma ve pratik kazanma,
 • İş alanlarını gözlemleme,
 • İşin başında ilgisi olan bölüme ağırlık verme,
 • İşin aşamalarını öğrenme ve teorik bilgiyi uygulama imkânı bulma,
 • İş hayatını öğrenme,
 • Sorumluluk bilincini geliştirme,
 • Yaşama erken atılma,
 • İşsizlik kaygısından kurtulma,
 • Hayatını erkenden planlama çünkü 24 Çok Geç.

İşveren açısından;

 • Nitelikli eleman yetiştirme,
 • İsdihdama katkıda bulunma,
 • İşte çözülmesi gereken pratik konularda hız kazanma,
 • İş yükünün azalması,
 • Vatana olan üretme sorumluluğu ‘Nitelikli Çalışan' yetiştirerek ödeme,
 • Yeni mezun tecrübesizliğini ortadan kaldırmaya destek olma,
 • İlerleyen dönemde çalışan bulma konusunda kolaylık.

Ülke açısından;

 • İşsizlik oranında azalma,
 • Nitelikli iş gücü,
 • Üretimde ciddi oranda artış.

Projenin hedef kitlesi;

Üniversiteye başlayan öğrencilerden mezun olacaklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yaş aralığı olarak 17-24 diyebiliriz. Projeyi Gerçekleştiren Kurum- STK; Genç MÜSİAD.