İletişim Komisyonu

 

Genç MÜSİAD’ın reklam faaliyetlerini üstlenen, web sitesi, sosyal medya, basın ile iletişim ve birimlerin faaliyetlerinin duyurulması konusunda katkı sağlayan komitedir. Bütün komitelerle direkt olarak ilişkisi olan tek komite olma özelliğini taşır. Çünkü bütün komitelerin ihtiyaçlarını karşılar. Çeşitli projeler için TV, gazete gibi iletişim kurumlarının yetkilileriyle görüşüp tanışır ve irtibatta kalır. Genç MÜSİAD’ın projelerinde basın ve reklam yükünü üstlenir. Özel günlerle ilgili sokak röportajları ve video projeleri gerçekleştirir.

Genç MÜSİAD’ın kurumsal kimliğini en iyi şekilde kamuoyuna yansıtır.
Genç MÜSİAD’ın faaliyetlerini gazete,televizyon vb yayınlarda gözükmesini sağlar.
Sosyal medya araçlarını kullanarak kampanya ve duyuruları yönetir.
Sergi, Atölye ve Sanatçı Galerisi vb ziyaretleri düzenler ve Sanatçı buluşmaları organize eder.
Yapacağı iletişim çalışmalarıyla Genç MÜSİAD’ın güçlü yönlerini ve değerlerini kamuoyuyla paylaşmak.
Kurum bünyesinde ve ülke genelinde algı yönetimi seminerleri ve çalıştayları düzenlemek.