İş Geliştirme Komisyonu

 

Girişimci üyelerin bir araya gelerek ticaretin, pazarın gelişimi ile ilgili çalışmalar yapmasını ve bunun sonucu olarak ticari hayatın kalitesine katkıda bulunmayı amaçlar. Ayrıca üyelerin ticari hacmini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Tüm işlemlerin başladığı, projelendirmelerin sektörel ve tematik birleşmelerinin başladığı çekirdektir. Ana eşleştirmeler burada başlar. Tüm sektörel yapıların ve projelerin ölçek değerlerini artırmak adına belirlenen hedeflerde ortak çalışabildiği alandır. Komiteler, tematik çalışma alanlarında kendi alt-komitelerini ya da çalışma gruplarını oluşturabilir. Sektörel ve yarı-tematiktir. KOMİTE’ler konu başlıklarına göre sürelidir. Görevini tamamlayan kısım değiştirilebilir ya da kapatılabilir. MÜSİAD'ın yeni dönemde ilk etap hedef sektörlerinin çoğunluğu burada toplanmıştır. Bazı Komiteler, pek çok iş kolunu ve sektörü aynı anda çalıştırmaya ve işbirliğine yönelttiği için ve projelerde çok sayıda komiteyi bir araya toplamaya uygun olduğu için mafsal-bağlantı (köprü) komite adını almaktadır.

Tematik alanlarda verilen sektörler örnek teşkil etmesi içindir. Kısıtlayıcı ya da bağlayıcı değildir. Söz konusu stratejik temaya uyumlu farklı sektörler de burada değerlendirilebilir.

Bir ortaklığın ya da yatırımın önünün açılabilmesi için öncelikle içerdeki üretimin ve ticaretin yeter seviyede ve hacimde gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun için de gerekli altyapının öncelikli olarak üretim-ticaret safhasına yönlendirilmesi uygundur. İçerde : uygun ve verimli planlanan üretim-ticaret hattı yani “SEKTÖRLERİNE UYUMLU İŞ MODELLERİ”; ilerleyen etaplarda UYGUN ORTAKLIKLARLA birleşmeyi ve ETKİN YATIRIM PROJELERİNE dönüşmeyi garantiler.