Kurum İçi İnovasyon Komisyonu

Şirketlerin/Firmaların «kurum içi inovasyon» farkındalığının artırılması, "girişimci kurumlara" dönüşümünün desteklenmesi, inovasyon ve girişimlerle kurumlar arasında etkileşimin artırılması.

 

Hedef kitlemiz; dönüşüm çağında kurum içi inovasyon yapmak isteyen işletmeler; girişimci kuruma dönüşmeyi amaçlayan kurumlar; inovasyona dayalı iş modeli oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen KOBİ'ler; kurumlarda yenilik üretiminden sorumlu ya da hedeflerinde yenilik gerçekleştiren yöneticiler.