Kurumsal Destek ve Kontrol Komisyonu

Genç MÜSİAD Genel Merkez yapısındaki tüm faaliyetlerin ve projelerin genel merkez kurumsal kimliği çerçevesinde şubelerde uygulanması ve bu uygulamaların denetimine odaklanır.

• Genel merkez tarafından kararlaştırılan kural ve yükümlülüklerin şubeler tarafından yerine getirilmesini takip etmek.

• Şubelerin genel iş akışlarının ve faaliyetlerinin genel merkeze sunulacak şekilde raporlanması ve koordinatörlük tarafından yapılan şube değerlendirme kriterlerinin kontrolünü yapmak.

• Projelerin senkronize bir şekilde uygulanmasının takibini yapmak