Ortaklık ve Yatırım Komisyonu

 

Kamu teşvikleri hakkında bilgilendirme yapmak. Teşvik ve hibe veren kurumlarla işbirliği yaparak Genç MÜSİAD üyelerinin maksimum fayda almasını sağlamak. Genç MÜSİAD kurumuna katkı sağlayacak hibe ve teşvikler hakkındaki süreçleri yönetmek. Genç MÜSİAD üyelerinin ortak başvuru veya bölgelere yönelik özel teşvik ve hibelerden yararlanması noktasında gereken çalışmaları yapmak.

 

Ortaklık Geliştirme, hedeflenen sektörlere uygun iş modelleri oluşturulduktan sonra bunun ortaklık mantığı içinde yönetilmesidir.

Ortaklık modeli, iş modellerinin hangi hedefler içinde çalıştırılacağını göstermektedir. Yani seçilen iş modeli ortaklık yapmak adına örneğin; milli üretime, yerelleşmeye, teknik eğitim ile nitelikli istihdam oluşturmaya, sermayede fon oluşturmaya, kaynak yönetimine ya da yenilik planlamaya hizmet edebilir.

Birden fazla sektörün ortak bileşeni; ortaklıktır.

Yatırım modeli ise yatırımın hangi alanlarda odaklanması gerektiğini göstermektedir. Yatırım bir karar biçimi değil, karar prosesidir ve süreklilik arz eder. Yani ticaret ve üretimin alanları kesin çizgilerle belirlenmiş şeklinin aksine yatırım tüm prosesi kapsar. Yatırım kararı; envanter, fon, amortisman, yer, zaman, müşteri, ürün, ortak, bölgesel ve hukuki koşullar gibi pek çok parametrenin aynı anda çalıştırılması ile mümkündür.