Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Uluslararası çapta birçok faaliyet yaparak yurtiçi ile yurtdışı arasındaki ilişkileri geliştirir. Yurtiçi ile Yurtdışı arasındaki koordineyi sağlar. Üyelere Global düzeyde tecrübe katarak gelişimlerini sağlar.

Faaliyetlerine baktığımızda;

Büyükelçi ziyaretleri

Uluslararası şirket ziyaretleri

Uluslararası organizasyonların takibi

Yurtdışında mevcut bulunan STK'lar, Konfederasyonlar ve gençlik organizasyonları takibi ve aktif iletişim halinde olmaları,

Yurtdışı ve içinde önemli organizasyonlara temsilci bazında aktif katılım sağlanması noktasında çalışma yapmaları, kurumumuza birçok resmi veya özel kurum aracılığı ile gelen gençlik heyetlerinin karşılanması ve Genç MÜSİAD tanıtım sunumu yapılması vb. faaliyetler görev tanımlarında yer almaktadır.