Üye İlişkileri Komisyonu

 

Genç MÜSİAD’ın tüm üye profilini üyelere yaptığı ziyaretlerde anketler yaparak ve mevcut üyelerinin verilerini inceleyerek ortaya çıkardığı tablolarla, Genç  MÜSİAD’ın gelişimi için üyelerin beklenti ve ihtiyaçlarını Genel Merkez’e sunarak, çözüm yolları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

Üye ziyaretlerinde üyelerle yapılacak iş dünyası ve ekonomi odaklı anketler yapılması. Örn: Üniversite Öğrencisi, Profesyonel Çalışan, Aile Şirketi Çalışanı,  Girişimciler gibi Genç MÜSİAD üye profilinde yer alan kitlelerin spesifik konular hakkında genel eğilimleri ölçümlenecek.
Tüm Üyelerin iş ve ekonomi dünyasındaki ihtiyaçlarını analiz eder ve çözüm yolları sunar ayrıca diğer komiteleri elde ettiği veriler ışığında besler.
Çeşitli aralıklarla Genç MÜSİAD Başkanını üye gruplarıyla buluşturma.
Genç MÜSİAD Dost Meclisi Programlarının organize edilmesi.
Genç MÜSİAD üyelerine sosyalleşme becerileri kazandırmak
Genç MÜSİAD Vefa Programlarının organize edilmesi.
Yurtiçi ve yurtdışı yardım odaklı faaliyetlerin ve kampanyaların yürütülmesi.
Üyelerin samimiyetini ve aidiyet duygusunu artıracak kahvaltı, gezi, spor ve maneviyat odaklı programların düzenlenmesi.