Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu

Yurtdışı teşkilatlanmasını genişletmek amacı ile belirlenen ülke ve şehirlerde yeni temsilciliklerin oluşturulması, hali hazırda bulunan temsilciliklerin teşkilatlanmasını planlamak, Genel Merkez ile arada bağlantı kurmak, yurtdışı kurum/kuruluşlar ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürmektir. Yurtdışında bulunan şube ve temsilciliklerimiz aracılılığı ile Türkiye içinde bulunan üyelerimizin yurtdışına açılmasını teşvik etmek; ithalat / ihracat başta olmak üzere uluslararası ilişkileri geliştirmeyi hedef alır. Mevcut da bulunan bir şubenin takibi iletişimin sürekli hale getirilmesi ve yeni açılacak şubelerin teşkilatlanma planını takip edip belli doğrultuda yönlendirmeler ve bilgilendirmeler yapılmasından sorumlu olacaktır.