R.O.T.A. (Rekabet-Ortaklık-Tecrübe-Analiz )

 

Amaç: Katılımcıların başarılı bir profesyonel hayat için kişisel, sosyal ve toplumsal gelişimlerinin sağlanacağı, kurumsallaşma, iletişimin iyileştirilmesi yolunda başarıya ulaştırabilecek eğitim programlarının hazırlanması.


Hedef: Kendini ifade edebilen, her alanda gelişmiş gençlere ulaşmak.