TİCARET ELÇİLERİ PROJESİ

GENÇ TİCARET ELÇİLERİ PROJESİ
Genç Ticaret Elçileri Projesi, Türkiye ile Türkiye'de eğitim gören uluslar arası öğrencilerin geldikleri
ülkelerin hinterlandı arasında bulunan ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına Genç MÜSİAD tarafından
geliştirilmiş müstakil bir projedir.
Proje kapsamında, uluslar arası öğrencilere özel olarak; ihracat, pazarlama, dış ticaret, girişimcilik
konularında eğitimler verilmektedir. İlgili eğitimleri alan proje katılımcısı öğrencilerin Türkiye ile kendi
ülkelerinin hinterlandı arasında ticaret köprüleri kurmaları projenin ilk hedefidir. Bununla birlikte, proje
katılımcısı başarılı öğrencilerle, Türkiye'de dış ticaret yapan ve yabancı dil bilen dış ticaret personeli
ihtiyacı bulunan firmaların buluşturulması projenin diğer önemli kısmıdır.


Proje dahilinde, Türkiye'deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi veya yeni mezun
olan uluslararası öğrencilere özel olarak ücretsiz "Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi" verilecektir. Eğitimi
başarıyla tamamlayan öğrencilere, ilgili şehirde bulunan üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi onaylı
sertifika verilmesi planlanmaktadır.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılardan sunumlar talep edilecektir. Yapılan sunumlardaki
performanslar ve çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak jüri tarafından seçilecek öğrenciler İlgili
şehirlerde bulunan ve dış ticaret yapan firmalarla iş görüşmeleri yapmaya hak kazanacaklardır.
Projeye, ilgili şehirlerdeki UDEF'e bağlı uluslar arası öğrenci derneklerinin ve şehirdeki üniversitelerin
katkı sunması planlamaktadır.
Bu proje, Genç MÜSİAD Genel Merkez, Ankara, Konya, Sakarya ve Bursa şubelerinde birkaç dönem
uygulanmış olup önümüzdeki dönemde ülkemiz ihracatında en önde olan yirmi şehirdeki teşkilatlarımız
ve UDEF işbirliği ile uygulanması hedeflenmektedir.

 

Eğitim bilgileri;
Eğitmenler: Konunun uzmanlık alanına göre ayrı ayrı seçilecektir.
Zaman: 20 Saat
Not: Eğitimlerin fiziki olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Eğitimlerde %80 devam zorunluluğu
bulunmaktadır. Pandemi koşulları nedeniyle yer ve zaman güncellemeleri olabilir.


Proje Kapsamında Verilecek "Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi" İçeriği

• Dış ticarette temel kavramlar ve evraklar
• Teslim Şekilleri (İncoterms) ve Lojistik
• Ödeme Şekilleri ve Eximbank Uygulamaları
• Devlet Destekleri
• E-ihracat
• Pazar Araştırması ve Uluslararası Pazarlama
• Müşteri & Tedarikçi Bulma Yöntemleri ve Ticari İstihbarat
• Dış Ticarette Girişimcilik ve İş modelleri

 

Projeye Başvuru Koşulları;
✓ Türkiye'de bulunan üniversitelerin herhangi birisinde lisans, yüksek lisans veya doktora
programlarının birisinde öğrenim görüyor veya yeni mezun olmak
✓ En az lisans 2. Sınıf öğrencisi olmak
✓ Eğitimleri anlayabilecek düzeyde Türkçe bilmek